Tự chủ đại học: Kinh nghiệm và bài học từ Singapore

 22:49 21/06/2018

 Lượt xem: 238

 
Tự chủ đại học: Kinh nghiệm và bài học từ Singapore

Năm 1999, để sẵn sàng đón đầu nền kinh tế tri thức, tích cực tham gia cạnh tranh giáo dục trên toàn cầu, đảm bảo ưu thế cạnh tranh giáo dục cho các trường ở Singapore, chính phủ Singapore đã thành lập Ban chỉ đạo điều hành và thu chi ngân sách giáo dục đại học, chuẩn bị đổi mới mạnh mẽ giáo dục đại học.

Trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới do Hệ thống tư vấn thị trường giáo dục Anh quốc (Quacquarelli, viết tắt là QS) công bố năm 2015, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) xếp thứ 12, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU) xếp thứ 13, tăng bậc rất nhiều so với bảng xếp hạng năm 2005.

Mặc dù chỉ là một quốc đảo nhỏ bé nằm ở Đông Nam châu Á nhưng hai trường đại học ở Singapore có được những phát triển vượt bậc như vậy là do từ đầu năm 2006, chính phủ Singapore chấp thuận cho Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore trở thành đại học tự chủ với cơ chế doanh nghiệp phi lợi nhuận. Đại học công lập có thể tự chủ được không? Câu trả lời là có. Hai trường công lập của Singapore đã minh chứng cho điều này. Song các trường đại học ở Việt Nam ta làm thế nào để tự chủ thành công sẽ là bài toán khó cho mỗi trường. Kinh nghiệm của Singapore sẽ cung cấp cho chúng ta những bài học nhất định.

Tự chủ đại học: Kinh nghiệm và bài học từ Singapore

Cơ chế quản lý sau tự chủ

Trong báo cáo “Tự chủ đại học: Hướng tới bước nhảy vọt mạnh mẽ ” công bố tháng 5 năm 2005, chính phủ Singapore đã có một loạt những sáng kiến mới về cơ chế quản lý nội bộ trong trường đại học và mối tương quan giữa chính phủ với các trường đại học, nội dung bao gồm: sửa chữa pháp lệnh, xây dựng Hội đồng trường, chính phủ thông qua Khung thỏa thuận trách nhiệm đảm bảo trách nhiệm đối với các trường đại học. Ba trường đại học (Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, Đại học Quản lý Singapore) thông qua việc xây dựng cương lĩnh tổ chức và quy định hoạt động của mình, đăng ký tự chủ với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn phi lợi nhuận, hoạt động theo khung pháp lý đối với công ty.

Sau khi tự chủ, Hội đồng trường trở thành bộ máy lãnh đạo cao nhất trong nhà trường, quyết định mọi chiến lược phát triển của nhà trường, trường có quyền quyết định sử dụng kinh phí, tuyển sinh, tự đưa ra tiêu chuẩn học phí, toàn quyền quyết định vấn đề nhân sự và lương thưởng trong nhà trường. Hàng năm nhà trường phải có trách nhiệm báo cáo, công khai công bố tình hình phát triển của nhà trường, theo sự giám sát của Bộ giáo dục, các cơ quan ban ngành liên quan của chính phủ và sự giám sát của xã hội. Năm năm lại báo cáo chi tiết tình hình phát triển với Bộ giáo dục, để Bộ giáo dục đánh giá chất lượng đào tạo.

Cần hiểu rõ, tự chủ đại học hoàn toàn không phải là thương mại hóa, tự chủ đại học vẫn mang tính chất phi lợi nhuận, các trường đại học tự chủ của Singapore vẫn được chính phủ tài trợ 75% kinh phí, đồng thời các trường cũng nên nhanh nhạy với thời cuộc, đào tạo các ngành “hot”, ứng biến với sự thay đổi của thị trường, nhanh chóng đáp ứng với nhu cầu của thị trường, đồng thời huy động kinh phí từ các nguồn xã hội khác.

Sau khi tự chủ, để đảm bảo hiệu quả trong việc thu chi ngân sách, mục tiêu đào tạo phù hợp với chính sách của nhà nước, có chất lượng đào tạo tốt, chính phủ Singapore chủ yếu dựa trên ba thỏa thuận sau nhằm đảm bảo định hướng đào tạo và chất lượng đào tạo của các trường: Thỏa thuận về chính sách: Làm rõ phạm vi tự chủ của trường đại học và đưa ra qui định xử phạt nếu các trường vi phạm Thỏa thuận về chính sách, chủ yếu nhằm để đảm bảo các trường sẽ thực hiện mục tiêu đào tạo và quy hoạch phát triển tổng thể mà chính phủ đã đề ra; Thỏa thuận về hiệu quả: do các trường tự vạch ra, Bộ giáo dục phê duyệt, chủ yếu nhằm xác định các chỉ tiêu phát triển chính trong các mục cụ thể như mục tiêu phát triển tổng thể, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội và phát triển nhân sự – phòng ban.

Cứ 5 năm thỏa thuận này được rà soát lại một lần; Hệ thống đảm bảo chất lượng: quy định thông qua đánh giá của bản thân nhà trường và đánh giá ngoài của Hội đồng đánh giá do Bộ giáo dục chỉ định, đảm bảo nhà trường sử dụng hiệu quả nguồn lực, thực hiện tốt mục tiêu phát triển. Cứ 5 năm trường báo cáo một lần tình hình phát triển.

Hội đồng trường gồm hơn 20 nhà quản lý giáo dục giỏi, doanh nhân thành đạt và các chuyên gia kinh tế nổi tiếng, là những người lãnh đạo cao nhất của nhà trường. Hội đồng trường có nhiệm vụ: chỉ đạo vĩ mô lãnh đạo trường thực hiện mục tiêu đề án; chịu trách nhiệm chính, có quyền quyết định cuối cùng đối với các việc của nhà trường; quyết định phương châm tài chính của nhà trường; đảm bảo nhà trường sử dụng nguồn lực hợp lý (trường có quyền tự chủ lớn hơn trong vấn đề tài chính), lựa chọn ra các thành viên vừa thích hợp vừa nhiệt tình, không ngại cống hiến sức lực và tiền bạc cho nhà trường.

Dưới Hội đồng trường có 8 ban chuyên trách, giúp Hội đồng trường kiểm soát mọi tình hình trong nhà trường và tư vấn các quyết sách. Hội đồng trường có quyền đưa ra các quyết sách, hiệu trưởng có quyền thực thi các quyết sách của Hội đồng trường, các chuyên gia có trách nhiệm tư vấn và cùng thảo luận bàn bạc các vấn đề lớn của trường. Mọi người một nhiệm vụ, song đảm bảo mọi việc đều ăn khớp. Các giáo sư đều tham gia quản lý trường (ví dụ như trường Đại học Công nghệ Nanyang). Hội đồng giáo sư của trường khoảng 1500 giáo sư, thành lập tháng 4 năm 2008, học tập mô hình của trường Đại học Stanford, có chức trách phản hồi, cho ý kiến về các vấn đề chuyên môn, Đứng đầu hội đồng giáo sư có Ban trị sự (gồm 50 giáo sư uy tín nhất) và Ban cố vấn (gồm 9 giáo sư)

Nhà trường có quyền tự quyết trong viêc tuyển dụng lao động, giáo viên tuyển dụng ký hợp đồng ba năm một, sau 6 năm không đạt được chức danh phó giáo sư thì nhà trường sẽ không tuyển dụng nữa, giáo viên thường xuyên được đánh giá giờ giảng bởi Hội đồng khoa học khoa và sinh viên mới được tiếp tục đứng lớp.

Tự chủ đại học: Kinh nghiệm và bài học từ Singapore

Gợi ý tham khảo đối với việt nam

Chính phủ Singapore để các trường đại học tự chủ, không chỉ làm giảm chi phí thanh tra giám sát của chính phủ, mà còn thúc đẩy các trường tự thân năng động hơn đối mặt với nhu cầu của thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, xếp hạng của 3 trường đại học đã tự chủ tại Singapore tăng lên rõ rệt trong bảng xếp hạng chất lượng đào tạo của các trường đại học trên thế giới, có được uy tín nhất định trên thế giới, kết quả đó phản ánh được thành công của việc tự chủ đại học. Những kinh nghiệm mà mười năm trở lại đây chính phủ Singapore đã có được trong công cuộc tự chủ đại học có thể mang lại những bài học quý báu cho sự phát triển giáo dục đại học tại nước ta:

Thứ nhất là điều chỉnh mối quan hệ giữa Bộ giáo dục với nhà trường. Học hỏi kinh nghiệm của Singapore, Bộ giáo dục cần chuyển đổi cơ chế quản lý đối với các trường đại học, từ hình thức quản lý trực tiếp như trước đây sang hình thức quản lý gián tiếp kiểm soát chất lượng theo cơ chế thị trường, xây dựng hệ thống quản lý vĩ mô hiệu quả.

Cụ thể, trong bối cảnh phân cấp cụ thể hóa công việc, Bộ giáo dục và các trường xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên trên cơ sở Hiến pháp và các quy định của chính phủ, hai bên thực hiện đúng chức trách nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ quy định cho phép, Bộ giáo dục không can thiệp vào các hoạt động giảng dạy cụ thể của nhà trường, mà chỉ kiểm soát, can thiệp hành chính ở một mức độ nhất định.

Bộ giáo dục ủng hộ các trường tự chủ tài chính, huy động kinh phí từ nhiều nguồn, Bộ giáo dục xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, đánh giá xem chất lượng đào tạo của các trường sau khi tự chủ có phù hợp với chính sách của nhà nước không. Các trường xây dựng kế hoạch phát triển 3 đến 5 năm một theo nhu cầu của đất nước và mong muốn phát triển của nhà trường để trình Bộ giáo dục thông qua, và được sự đồng thuận của nhóm đánh giá ngoài.

Thứ hai là đổi mới phương pháp quản lý trong nhà trường. Xây dựng các quy chế, thành lập Hội đồng trường với sự tham gia của các bên dưới sự chỉ đạo của Bộ giáo dục, xác định rõ mối quan hệ giữa các đơn vị với bộ phận quản lý, xác định rõ chức trách nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng chuyên môn.

Nội bộ trong trường cũng phải trao quyền tự chủ cho các khoa, ví dụ tự chủ tự quyết trong việc xây dựng, điều chỉnh đề cương học phần, sử dụng tài liệu giảng dạy, quản lý nhân sự, kiểm tra giám sát chất lượng giờ giảng của giáo viên và hiệu quả làm việc của chuyên viên, khen thưởng động viên kịp thời, …thue phong singapore

Để đổi mới và phát triển giáo dục đại học của Việt Nam theo xu hướng thế giới thì chúng ta phải tiến hành tự chủ đại học. Học hỏi kinh nghiệm các nền giáo dục phát triển, để từ đó nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với tình hình nước ta là một hướng giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Nguồn: Thương Trường

 Từ khóa: thue phong singapore
Tin liên quan
Chúng tôi hỗ trợ 24/7

IVA Singapore Room cung cấp các dịch vụ tận phòng 24/7, bất cứ khi nào bạn cần

Phòng ngủ tiện nghi

Phòng ngủ: được trang bị máy lạnh , giường, bàn, ghế, tủ áo quần, có dịch vụ lau dọn hằng ngày

Vị trí thuận tiện

Vị trí tại các trung tâm thuận tiện cho việc ăn uống và đi lại( trạm bus, tàu điện ngầm, khu ăn uống, siêu thị)

Bếp( được nấu ăn)
Gồm đầy đủ dụng cụ nấu ăn, bát đũa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, nồi cơm điện, bàn ăn, phích nước nóng,

Khách hàng nói gì về chúng tôi


shipper cần thơ shipper can tho citiship can tho so dien thoai shipper can tho cong nghe uv ca mau ship do an can tho shipper do an can tho ship đồ ăn cần thơ shipper đồ ăn cần thơ noliship cần thơ dich vụ giao hang can tho dich vu shipper can tho ship do an dem can tho
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây